Copyrights

MANGA DE WAKARU SHINRYOUNAIKA
เข้าใจเรื่องอายุรกรรมทางจิตเวชด้วยมังงะ 1
© 2010 BY SOU, YU YUKI / SHONENGAHOSHA
เข้าใจเรื่องอายุรกรรมทางจิตเวชด้วยมังงะ 2
© 2010 BY SOU, YU YUKI / SHONENGAHOSHA
เข้าใจเรื่องอายุรกรรมทางจิตเวชด้วยมังงะ 3
© 2011 BY SOU, YU YUKI / SHONENGAHOSHA
เข้าใจเรื่องอายุรกรรมทางจิตเวชด้วยมังงะ 4
© 2011 BY SOU, YU YUKI / SHONENGAHOSHA
เข้าใจเรื่องอายุรกรรมทางจิตเวชด้วยมังงะ 5
© 2011 BY SOU, YU YUKI / SHONENGAHOSHA
เข้าใจเรื่องอายุรกรรมทางจิตเวชด้วยมังงะ 6
© 2012 BY SOU, YU YUKI / SHONENGAHOSHA

 

MANGA DE WAKARU NIKUTAI KAIZOU TOUSHITSU SEIGEN HEN
เข้าใจเรื่องการแปลงโฉมด้วยมังงะ ภาคควบคุมปริมาณน้ำตาล
© 2015 BY SOU, YU YUKI / SHONENGAHOSHA

 

MANGA DE WAKARU NIKUTAI KAIZOU BIHADA, SKIN CARE HEN
เข้าใจเรื่องการแปลงโฉมด้วยมังงะ ภาคผิวสวย สกินแคร์
© 2015 BY SOU, YU YUKI / SHONENGAHOSHA

 

MANGA DE WAKARU NIKUTAI KAIZOU TOUSHITSU SEIGEN & NIKUSHOKU SHUGI HEN
เข้าใจเรื่องการแปลงโฉมด้วยมังงะ ภาคควบคุมแป้ง&ลัทธิบริโภคเนื้อ
© 2015 BY SOU, YU YUKI / SHONENGAHOSHA

 

KIJITORA NEKO KOUME SAN
บันทึกเหมียว ๆ ของโคอุเมะซัง 1
© 2008 BY NATSUMI HOSHINO / SHONENGAHOSHA
บันทึกเหมียว ๆ ของโคอุเมะซัง 2
© 2009 BY NATSUMI HOSHINO / SHONENGAHOSHA
บันทึกเหมียว ๆ ของโคอุเมะซัง 3
© 2010 BY NATSUMI HOSHINO / SHONENGAHOSHA
บันทึกเหมียว ๆ ของโคอุเมะซัง 4
© 2010 BY NATSUMI HOSHINO / SHONENGAHOSHA
บันทึกเหมียว ๆ ของโคอุเมะซัง 5
© 2011 BY NATSUMI HOSHINO / SHONENGAHOSHA
บันทึกเหมียว ๆ ของโคอุเมะซัง 6
© 2012 BY NATSUMI HOSHINO / SHONENGAHOSHA

 

AO TO HARU
อาโอะกับฮารุ
© 2016 BY TERUKO SHIOYA / SHONENGAHOSHA

 

KURAAVEI NO KAGI
กุญแจลับแห่งคลาเว่ 1
© 2015 BY CHIGO HITOMI / SHONENGAHOSHA
กุญแจลับแห่งคลาเว่ 2
© 2015 BY CHIGO HITOMI / SHONENGAHOSHA

 

HYAKKI YAKOU
ขบวนล่าร้อยอสูร 1
© 2013 BY KENTAROU / SHONENGAHOSHA
ขบวนล่าร้อยอสูร 2
© 2014 BY KENTAROU / SHONENGAHOSHA
ขบวนล่าร้อยอสูร 3
© 2014 BY KENTAROU / SHONENGAHOSHA

 

36.5°C NO TENSHI
นางฟ้า 36.5°C 1
© 2015 BY KENTAROU / SHONENGAHOSHA
นางฟ้า 36.5°C 2
© 2016 BY KENTAROU / SHONENGAHOSHA

 

OTONARI VOICE CHAT
เสียงกระซิบรักจากคนข้างห้อง 1
© 2015 BY NAONARI KOJIMA / TOKUMA SHOTEN 
เสียงกระซิบรักจากคนข้างห้อง 2
© 2015 BY NAONARI KOJIMA / TOKUMA SHOTEN 
เสียงกระซิบรักจากคนข้างห้อง 3
© 2016 BY NAONARI KOJIMA / TOKUMA SHOTEN 

 

NEJI NO HITOBITO
คนกวนเกลียวไขปรัชญา 1 
© 2015 BY TAMIKI WAKAKI / SHOGAKUKAN 
คนกวนเกลียวไขปรัชญา 2 
© 2016 BY TAMIKI WAKAKI / SHOGAKUKAN 
คนกวนเกลียวไขปรัชญา 3 
© 2017 BY TAMIKI WAKAKI / SHOGAKUKAN

 

BOKU NO LUNCH WO JAMASURUNA!
อย่ามาแย่ง! ข้าวกล่องมื้อเที่ยงของผมนะ 1 
© 2016 BY KAHO / SQUARE ENIX 
อย่ามาแย่ง! ข้าวกล่องมื้อเที่ยงของผมนะ 2 
© 2016 BY KAHO / SQUARE ENIX 
อย่ามาแย่ง! ข้าวกล่องมื้อเที่ยงของผมนะ 3 
© 2017 BY KAHO / SQUARE ENIX